#Sever 1#Sever 2
Bắt nạt nhầm học sinh mới trong trường những chị đại trả giá

Bắt nạt nhầm học sinh mới trong trường những chị đại trả giá

5.3 9 votes

Nội dung phim

Vừa mới vào trường chưa biết gì đã bị bắt nạt rồi, chúng nó nhìn mặt mình hiền và nghĩ rằng mình dễ bắt nạt lắm sao nhưng mình cũng đã thể hiện cho chúng nó thấy được rằng mình không hề dễ ăn một chút nào, đặc biệt là mấy đứa mà cứ đòi ăn hiếp người khác như bọn này thì phải cho chúng nó một bài học để chúng nó tỉnh ngộ mới được, đặc biệt là mấy đứa hay bắt nạt mình và đứa bạn nữa chứ, mà sao trường này lại là con gái cầm đầu trường nhỉ cảm thấy lạ lạ có điều gì đó không ổn ở đây, thực sự là mình cảm thấy điều này không hề ổn một chút nào luôn ấy chứ

Diễn viên tham gia phim

N/A