#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nhìn người anh rể say rượu mà mình cảm thấy chán đời quá đi mất chẳng hiểu tại sao mà ông ấy lại như thế chẳng đi làm đi ăn cái mẹ gì cả lúc đéo nào cũng uống rượu bê tha như này thế mới chán cơ chứ, mà đặc biệt là ông ấy luôn muốn cho mình cái điều đó, cái điều mà mình nghĩ là phúc phận ấy phải dành cho chị mình mới đúng chứ, đâu phải là mình, mà mình cũng có cuộc sống riêng của mình mà mình đâu thể làm điều như này đối với ông ấy để rồi chị mình mà phát hiện ra chắc là mình sẽ chết với bà ấy mất thôi hix hix, nhưng thôi kệ mẹ nó đi

Diễn viên tham gia phim

N/A